Публічна оферта

  Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» та у відповідності до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 1.1. Ця оферта (згідно Ст. 633, 641 Цивільного кодексу України), є офіційною пропозицією інтернет-магазину «IdealPlast», далі за текстом — «Продавець», укласти Угоду замовлення товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Угода», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://idealplast.com.ua (далі — «Сайт»).
 • 1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронну угоду замови товару, вважається оформлення замовлення на Сайті. Цим Покупець підтверджує, що ознайомлений з ним.
 • 1.3. Ця Угода набуває чинності з моменту оформлення Замовлення. Таким чином, Покупець дає згоду здійснити замовлення наявного у Продавця Товару. Діє Публічна оферта до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним. Зобов'язання Продавця щодо Угоди вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцеві Товару.
 • 2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
 • 2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
 • «Публічна оферта — угода, публічно укладена між Продавцем і Покупцем про умови продажу товарів.
 • «Товар» — взуттєва підошва, устілка, каблуки і інші складові для пошиття взуття;
 • «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • «Продавець» — компанія, яка реалізує товари, представлені на Сайті.
 • «Покупець» — фізична особа, приватний підприємець або юридична особа, що уклала з Продавцем Угоду на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення.
 • 3. ПРЕДМЕТ ЗГОДИ
 • 3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цієї Угоди.
 • Ця Угода регулює замовлення товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
 • – добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • – самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині.
 • 4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
 • 4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений і наявний на Сайті Інтернет-магазину шляхом заповнення відповідної форми через корзину, за допомогою телефонного дзвінка за вказаними номерами телефонів на сайті або в чаті підтримки.
 • 4.2. Можливість здійснення замовлення на сайті є тільки у зареєстрованих користувачів.
 • 4.3. Для реєстрації на сайті клієнт повинен надати наступну інформацію:
 • 4.3.1. П.І.Б;
 • 4.3.2. контактний телефон;
 • 4.3.3. E-MAIL;
 • 4.3.4. Найменування компанії (якщо така є);
 • 4.3.5. Посада в компанії (якщо така є);
 • 4.3.6. Вид продукції;
 • 4.3.7. Країна;
 • 4.3.8. Місто;
 • 4.4. Покупець несе відповідальність за точність та / або достовірність наданої інформації.
 • 4.5. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону).
 • 4.6. Спілкування Покупця і Продавця має бути побудовано на загальноприйнятих принципах моралі та етикету. Строго заборонено використання нецензурних слів, образ, а також загроз і шантажу, незалежно від того, кому вони були адресовані.
 • 4.7. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі або анулювати замовлення попередньо узгодивши це з Продавцем.
 • 4.8. За відсутності можливості зв'язатися з Покупцем за вказаним при реєстрації номером телефону, Замовлення вважається анульованим.
 • 5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
 • 5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару в касах магазинів компанії, зазначених на сайті за готівковий розрахунок в гривнях.
 • 5.2. Продавець має право встановлювати акційні умови придбання Товару. Товари, що потрапляють під акцію позначаються в загальному списку спеціальною позначкою «Акція». Список акційних Товарів може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку.
 • 6. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
 • 6.1. Отримання товарів Покупцем, замовлених в Інтернет-магазині, здійснюється в магазинах, зазначених на сайті компанії IdealPlast
 • 6.2. Терміни поставки Товару обговорюються окремо з менеджером компанії. Дані терміни можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку через об'єктивні, на думку Продавця, причини.
 • 6.3. Затримки по доставці Товарів можливі внаслідок настання непередбачених обставин, які сталися не з вини Продавця.
 • 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:
 • 7.1. За даною Угодою Продавець зобов'язується продати товари, пропоновані до продажу на Сайті відповідно до оформленого належним чином Замовленням (п.4.) Покупця і умовами даної оферти, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити замовлені ним Товари.
 • 7.2. Ця Угода поширюється на всі Товари, продемонстровані на Сайті на момент скоєння Замовлення Покупцем.
 • 7.3. Продавець має право:
 • – в односторонньому порядку припинити виконання замовлення Покупця за цим договором у разі порушення Покупцем умов цієї угоди.
 • – вносити зміни до інформації, розміщеної на Інтернет-сайті, і до цієї Угоди в односторонньому порядку і на свій розсуд.
 • – змінювати умови та / або строки виконання замовлення Покупця за умови обов'язкового повідомлення Покупця про такі зміни за вказаною ним при реєстрації телефону;
 • – відмовити у продажу Товару в зв'язку з нестачею на складі або в зв'язку з великим сезонним навантаженням;
 • – інші права, передбачені законодавством.
 • 7.4. Покупець зобов'язаний:
 • – надати коректні дані при реєстрації на сайті Продавця.
 • – своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цієї угоди.
 • 7.5. Покупець має право:
 • – оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • – Покупець має право обміняти Товар неналежної якості на аналогічний інший згідно Пункту 11 цієї Оферти.
 • – вимагати від Продавця виконання умов цієї Угоди.
 • 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цієї угоди в порядку, передбаченому цією угодою та чинним законодавством України.
 • 8.2. Продавець не несе відповідальності за:
 • – за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • – за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при реєстрації;
 • – за затримку і перебої в продажі, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • – за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • – за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і паролю третім особам;"
 • 8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
 • 8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цієї угоди. Під обставинами непереборної сили для цілей цієї Угоди розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цієї угоди, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
 • 8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
 • 9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.
 • 9.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на Сайті, є власністю Продавця.
 • 10. ІНШІ УМОВИ.
 • 10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цю угоду за умови попередньої публікації його на сайті https://idealplast.com.ua
 • 10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через інтернет. Сайт може тимчасово призупинити роботу в зв'язку з проведенням профілактичних або технічних робіт.
 • 10.3. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
 • 11. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ.
 • 11.1. Повернення Товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України протягом 14 днів з моменту отримання.
 • 11.2. Згідно законодавства України товар може бути повернутий в двох випадках:
 • 11.2.1. Якщо товар не відповідає заявленому виробником якості
 • 11.2.2. Якщо товар повністю відповідає всім вимогам, але з якоїсь причини не влаштовує покупця
 • 11.3. Посилаючись на Закон України «Про захист прав споживача» і ст.9 покупець може протягом двох тижнів обміняти товар на такий точно:
 • 11.3.1. якщо товар не влаштував покупця за кольором, розміром або формою.
 • 11.3.2. не можна застосовувати за призначенням, але за умов, що товар не використовувався покупцем і має товарний вигляд, споживчі якості, заводську упаковку, пломби і документи.
 • 11.4. Повернення Товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
 • 11.5. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення Товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.
 • 11.6. При поверненні Покупцем товару неналежної якості, Інтернет-магазин повертає Покупцеві сплачену за товар грошову суму за фактом повернення без відрахувань.
 • 11.7. Прохання покупців по поверненню грошей повинні задовольнятися в той день, коли вони були пред'явлені, а у випадках відсутності можливості повернути гроші - в період семи днів.
 • 11.8. Вимоги споживача будуть розглядатися тільки після пред'явлення видаткової накладної , яка підтверджує покупку, збереження повної комплектації товару,
 • 11.9. Причини, за якими може бути відмовлено в заміні товару або повернення грошей:
 • 11.9.1. з дня покупки товару, який не має недоліків, пройшло більше двох тижнів;
 • 11.9.2. товар, який не має суттєвих недоліків, але вже не має вигляд нового товару і є якісь дефекти, що виникли з вини покупця;
 • 11.9.3. під час перевірки якості товару були виявлені факти, що свідчать про спробу використання товару;
 • 11.9.4. відсутність документа, який підтверджує купівлю товару;
 • 12. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
 • 12.1. Ця Угода набирає чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Угода діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
 • 12.2. Сторони мають право розірвати дану угоду в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цієї Угоди і в випадках передбачених чинним законодавством України.
 • 12.3. Ця Угода укладена на території України і діє в рамках чинного законодавства України.